Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia

I. SZKOLENIA

 • 1.

  Nasze szkolenia wyróżnia:

  Profesjonalizm i elastyczne podejście do zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnego klienta.

  Wykorzystanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod przekazu.

  Możliwość zaprojektowania tematów szkoleń nie będących obecnie w ofercie firmy.

  Wykorzystywanie najnowszych i sprawdzonych informacji dzięki stałej współpracy z przedstawicielami nauki oraz instytucji bezpieczeństwa.

  Cena dostosowana do możliwości finansowych klientawa.

  Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanych kwestii organizacyjnych zawsze jest możliwe, gdy podjęty zostanie konstruktywny dialog, do którego serdecznie Państwa zapraszamy.

 • 2.

  Przykładowe obszary szkoleń

  Treningi odporności psychicznej dla liderów.

  Szkolenie w zakresie zarządzania konfliktami i współpraca w zespole.

  Trening kreatywności.

  Szkolenie z zarządzania czasem i organizacja pracy.

  Szkolenia antyterrorystyczne.

  Szkolenia antyterrorystyczne dla nauczycieli.

  Szkolenia antynapadowe.

  Warsztaty z zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Szkolenie antyterrorystyczne i prewencja zagrożeń dla instytucji publicznych.

  Komunikacja międzykulturowa.

  Wybrane aspekty użycia broni i środków przymusu bezpośredniego.

  Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych.

  Wystąpienia publiczne.

  Negocjacje w kryzysie.

  Public relations w sytuacjach kryzysowych.

  Współpraca z mediami.

  Pierwsza pomoc.

  Organizacja ćwiczeń, warsztatów i pokazów.

II.KONSULTACJE I DORADZTWO

 • 1.

  PLANY OCHRONY

  Wykonanie kompleksowego dokumentu w postaci planu ochrony wraz z etapem uzgadniania go z właściwym komendantem wojewódzkim Policji.

 • 2.

  KIEROWANIE I DORADZTWO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH

  Sporządzenie planu ochrony imprezy masowej wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami( Straż Pożarna, Sanepid).

  Uzgadniania go z właściwym komendantem wojewódzkim Policji.

  Kierowanie działaniami ochrony podczas trwania imprezy masowej.

 • 3.

  OCENA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

  Identyfikacja i ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa.

  Rozpoznanie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego w obiekcie.

  Przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego w obiekcie.

  Wskazanie możliwości budowania bezpieczniejszego środowiska obiektów użyteczności publicznej.

III. AUDYTY

 • 1.

  AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

  Audyty bezpieczeństwa danych osobowych.

  Rozpoznanie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa w organizacji.

  Identyfikacja i ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa.

  Przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie.

  Wskazanie możliwości budowania bezpieczniejszego środowiska obiektów.

 • 2.

  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

  Audytów dot. ochrony przeciwpożarowej.

  Opinii, notatek dot. ochrony przeciwpożarowej.

  Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

  Opracowania planów ewakuacji.